Այս դասընթացը ուսումնառելու ընթացքում Դուք կծանոթանաք C++ ծրագրավորման լեզվի հիմնական սկզբունքներին, մասնավորապես՝

  • Ծրագրի կառուցմանը
  • C++ տիպերին
  • Օպերատորներին
  • Գործողություններին
  • Զանգվածներին
  • Ցուցիչներին
  • Ֆունկցիաների կառուցմանը

Դասընթացի նպատակն է ձևավորել ուսանողի մոտ ծրագրավորման հիմքերը և ավելացնել հետաքրքրությունը ծրագրավորման բնագավառում ավելի խորը գիտելիքներ ստանալու համար: 

Դասընթացին արդյունավետ մասնակցելու համար անհրաժեշտ է տեղադրել համակարգիչներում Microsoft Visual Studio C++ ծրագրային ապահովումը:  

 

Our English for IT and technical professionals course is a practical language course designed to improve the listening skills, vocabulary and industry-specific communication skills of IT and technical specialists.