Բարի գալուստ edu.asnet.am

Ազգային գիտահետազոտական և կրթական ցանցը(ASNET-AM) միավորում է մեր հանրապետության գիտական, հետազոտական, կրթական, մշակութային գրեթե բոլոր  կազմակերպությունները: Մեր հիմնական առաքելությունն է ստեղծել գիտության և կրթության ոլորտի համար տարածաշրջանային գերարագ ինտերնետային ցանցը, որը կնվազեցնի թվային անջրպետը և կհեշտացնի հայաստանյան գիտնականների, հետազոտողների և ուսանողների մասնակցությունը հետազոտությունների և մշակումների (R&E) գլոբալ նախագծերին:

edu.asnet.am հեռաուսուցման հարթակը թույլ է տալիս ASNET-AM ցանցի և նրանից դուրս օգտվողներին տրամադրել ժամանակակից կրթական առցանց դասավանդման և ուսուցման նյութեր ոչ միայն ՏՏ ոլորտի ապագա մասնագետների համար, այլև տարբեր միջդիսցիպլինար առարկաներ ուսումնասիրող երիտասարդների համար:


  Թարմ Լուրեր

  ՆՈՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ EDU.ASNET.AM ՀՍՐԹԱԿՈՒՄ

  by Samuel Petrosyan -

  EDU.ASNET.AM հեռաուսուցման հարթակում առցանց իրականացվող դասընթացների մասնակիցներին այժմ հասանելի է նոր հնարավորություն՝ ծանուցում Telegram-ի միջոցով։

  Այս նոր հնարավորությունից օգտվելու համար հետևեք տեսանյութի քայլերին։

  Հարցերի դեպքում դիմեք   մեզ էլ. փոստով կամ Telegram ալիքի միջոցով՝ t.me/asnetam:


   

   

  Կարճ ծանոթություն ASNET-AM-ի հետ

  by Samuel Petrosyan -

  Հայաստանի ակադեմիական գիտահետազոտական կոմպյուտերային ցանցը (ASNET-AM) միավորում է գիտական, հետազոտական, կրթական, մշակութային և այլ կազմակերպություններ: ASNET-AM ցանցը ստեղծվել է 1994 թվականին: Նրա կառուցվածքը և օգտագործման սկզբունքները մշակվել և իրականացվել են ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտի (ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ) աշխատանքային խմբի կողմից:

  ՀՀ ԳԱԱ նախագահության որոշմամբ 1998 թվականին ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ-ն հաստատվել է որպես ASNET-AM ցանցի զարգացման և մշակման պատասխանատու կազմակերպություն:


     

  Թվային մարքեթինգ

  by Samuel Petrosyan -

  Մեր հարթակում մեկնարկում է «Թվային մարքեթինգ» դասընթացը, որը կտևի երկու
  ամիս: Դասընթացի  ընթացքում դուք կստանաք  համացանցում  մարքեթինգային
  գործունեության պլանավորման և կազմակերպման  համար անհրաժեշտ գիտելիքներ,
  կծանոթանաք մարքեթինգային այնպիսի գործիքներին, որոնց միջոցով կարելի է
  ավելացնել կազմակերպության առցանց ռեսուրսի գրավչությունը, բարձրացնել
  հաճախորդների հավատարմությունը և բրենդի ճանաչումը:

  Ներկայացնում ենք տեսանյութեր «Թվային մարքեթինգ» դասընթացից։


  Available courses

  Դասընթացը նախատեսված է «Գործարար վարչարարություն» կրթական ծրագրով սովորող մագիստրանտների համար:

  Առարկայի շրջանակներում ուսումնասիրվում են բիզնես-պետություն փոխգործակցության իրավական կարգավորումները, քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց՝ բիզնես հարաբերությունների մասնակցության առանձնահատկությունները, փոքր և միջին բիզնեսի իրավական  կարգավորումները, ինչպես նաև տնտեսական մրցակցության պաշտպանության և հակամենաշնորհային իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները:

  Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սկզբնական, ելակետային գիտելիքներ տալ բիզնես գործունեության ոլորտում պետության դերի, բիզնեսի իրավական կարգավորման հիմունքների վերաբերյալ:

  Դա­սըն­թա­ցի շրջա­նակ­նե­րում անց­կաց­վող գործ­նա­կան պա­րապ­մունք­նե­րը հնա­րա­վո­րութ­յուն կտան ա­կա­դե­միա­յի մագիստրանտներին վեր­լու­ծել և հաս­կա­նալ պետության դերը հասարակության կառավարման, բիզնեսի կառավարման գործում,  բացահայտել  բիզնես հարաբերություններին քաղաքացիների և իրավաբական անձանց մասնակցության իրավակարգավորումների առանձնահատկությունները, տարանջատել բիզնես հարաբերություններին մասնակցող իրավաբանական անձանց կազմակերպաիրավական ձևերը, գնահատել պետության կողմից տարվող հակամենաշնորհային քաղաքականությունը՝ բիզնես գործունեության համար հավասար պայմաններ ապահովելու գործում:


  Այս հարթակը հանդիսանում է "Հեռավար կրթության կազմակերպում և կառավարում" ձեռնարկի ուցեկցող նյութերի հարթակ, որտեղ կարող եք գտնել ձեռնարկի բաժիններում ներառված գործնական լուծումները, մասնավորապես Մուդլ համակարգում հեռավար դասընթաց կառուցելու տեսահոլովակները և օգտակար բազմազան նյութերը: 

   R-ը բաց կոդով ծրագրավորման լեզու է  վիճակագրական վերլուծությունների համար։ R-ի օգտագործման ոլորտները բազմազան են՝ կրթություն, առողջապահություն, բիզնես, հասարակական և սոցիալական գիտություններ, պետական կառավարում և այլն։ "Տվյալների վերլուծություն R միջավայրում" դասընթացը նախատեսված է սկսնակների համար։ Դասընթացի ավարտին մասնակիցները կտիրապետեն R ծրագրավորման լեզվի հիմունքներին, ինչպես նաև կկատարեն ավարտական նախագիծ սեփական տվյալների հետազոտման և թաքնված օրինաչափություններ գտնելու նպատակով։

  Our English for IT and technical professionals course is a practical language course designed to improve the listening skills, vocabulary and industry-specific communication skills of IT and technical specialists.